Vogelwaarnemingen "PEN centrale Wijdewormer"  
  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Blauwe Reiger X X X X X X X X X
Knobbelzwaan               X  
Smient                 X
Wilde Eend X X X X X X X X X
Kuifeend                 X
Sperwer   X   X X X X X X
Buizerd           X     X
Torenvalk X X X X X X X X X
Boomvalk               X X
Patrijs X     X X X     X
Fazant X X   X X X X X X
Scholekster   X X X X X X X  
Kievit       X X X X X X
Watersnip X X   X X X X X X
Houtsnip X   X X X X X X X
Grutto X             X X
Wulp X X   X X X   X X
Kokmeeuw       X X X X X X
Stormmeeuw                 X
Zilvermeeuw       X X X X X X
Visdief               X  
Houtduif X X X X X X X X X
Koekoek               X  
Ransuil       X X   X    
Gr. Bonte Specht         X X X    
Veldleeuwerik X X     X   X    
Boerenzwaluw     X X X X X X  
Graspieper   X   X X X   X X
Witte Kwikstaart X X X X X X X X X
Winterkoning X X     X X X X X
Heggemus     X            
Roodborst X     X X   X X X
Paapje       X          
Merel X X X X X X X X X
Kramsvogel X X X X X X   X X
Zanglijster     X     X X    
Koperwiek X X X X X X   X X
Grote Lijster           X      
Spotvogel X X X X X   X X X
Tjiftjaf X X X X X X X X X
Fitis X X X X X X X X X
Goudhaantje           X X   X
Grauwe Vliegenvanger X                
Pimpelmees X X X X X X X X X
Koolmees X X X X X X X X X
Vlaamse Gaai   X   X X X X X X
Ekster X X X X X X X X X
Kauw X     X X X X   X
Zwarte Kraai X X X X X X X X X
Spreeuw X X X X X X X X X
Huismus X X X X X X X X  
Ringmus X X X X X X X X  
Vink X X X   X X X X X
Keep   X             X
Groenling             X X X
Putter X     X X   X   X
Sijs X           X X X
Kneu X                
Soorten per jaar: 33 29 24 36 39 38 38 40 42
Verschillende soorten: 58